Menu
https://www.cool-spot.nl/nl/hygiene/europese-wetgeving
 
 

Europese wetgeving

Verse producten moeten vanuit de Europese wetgeving gedurende het hele traject gekoeld worden. Voor het werken met levensmiddelen zijn de volgende regelgevingen van belang:
• Europese verordening 178-2002
• Europese verordening 852-2004
• Europese verordening 853-2004 (speciaal voor producten afkomstig van dieren)

In deze regelgevingen zijn de temperatuur eisen genoemd waaraan de producten moeten voldoen, te weten:
• Gekoelde producten < 7°
• Uitzondering hierop pluimvee producten < 4°
• Uitzondering op regel 1 orgaanvlees < 3°
• Uitzondering op regel 1 verse vis temperatuur van smeltend ijs (0°)

Voor veel organisaties is de wetgeving vertaald in een hygiëne code. Dit is een HACCP systeem dat specifiek voor een branche gemaakt is, de deelnemers die gebruik maken van de hygiëne code moeten deze ook volledig volgen.
Dit is namelijk een verlengstuk van de wet. De regels hoe omgegaan moet worden met producten zijn hierin vastgelegd.  Bedrijven waarvoor geen hygiëne code bestaat moeten een eigen HACCP plan opstellen, welke moet voldoen aan de eisen die in de wet gesteld zijn.  Controle van de werkwijze en/of HACCP systeem wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten.

Zoals al vermeld moeten producten bewaard worden onder de genoemde temperatuur eisen, enkele uitzonderingen zijn hierop gemaakt in de verschillende hygiëne codes, namelijk:
• In de hygiëne code voor de slagerij, is vermeld dat producten die op de dag van verkoop verhit zijn (dwz minimaal 2 minuten bij minimaal 70° C), ongekoeld gepresenteerd mogen worden. Eind van de dag moeten deze producten vernietigd worden indien het niet verkocht is.
• In de hygiëne code voor de catering mogen producten maximaal 2 uur ongekoeld bewaard worden. Na afloop van deze tijd moeten de producten vernietigd worden.